Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Aktualności

Erasmus 2013 | 13.03.2013PROGRAM LLP/ERASMUS

 

REKRUTACJA NA STUDIA ZAGRANICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

 

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w programie LLP/Erasmus studenci Wydziału Ekonomicznego, mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2013/14 w niżej wymienionych uczelniach zagranicznych:

 

L.p.

Nazwa uczelni, kraj

Kierunek / specjalizacja

adres internetowy

liczba

miejsc (stopień studiów)

okres studiów

1.      

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA, Włochy

Ekonomia

www.unibs.it

3 (I i II st.)

semestr

2.      

UNIVERSITYOF BARI, Włochy

Marketing i Zarządzanie

www.uniba.it

2 (I I II st.)

semestr

3.      

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA, Włochy

Ekonomia

WWW.unipg.it

1 (I i II st.)

dwa semestry

4.      

UNIVERSIDAD DE HUELVA, Hiszpania

Ekonomia

www.uhu.es

4 ( I i II st.)

semestr

5.      

UNIVERSIDAD DE MALAGA, Hiszpania

Ekonomia

http://www.uma.es

 

3 (I i II st.)

semestr

6.      

UNIVERSITAET KASSEL, Niemcy

Ekonomia

www.uni-kassel.de

2  (I i II st.)

semestr

7.      

UNIVERSITYOF CENTRAL LANCASHIRE, Wielka Brytania

Ekonomia/Marketing i Zarządzanie

http://uclan.ac.uk

2 (I i II st.)

semestr

8.      

INTERNATIONALSCHOOLFOR SOCIAL AND BUSINESS STUDIES, Celje, Słowenia

Ekonomia

www.mfdps.si

2 ( I I II st.)

semestr

9.      

UNIVERSITYOF PRIMORSKA, Koper, Słowenia

Ekonomia/ Biznes i administracja

www.fm-kp.si

2 ( I I II st.)

semestr

10.   

UNIVERSITY OF ZADAR, Chorwacja

Ekonomia

http://www.unizd.hr

 

2 ( I I II st.)

semestr

11.   

BIZNESA AUGSTSKOLA TURIBA, Ryga, Łotwa

Ekonomia

www.turiba.lv

3 ( I st.)

semestr

12.   

FATIHUNIVERSITY, Istanbuł, Turcja

Ekonomia/

Zarządzanie

www.fatih.edu.tr

2 (II st.)

semestr

13.   

BAHCESEHIRUNIVERSITY, Turcja

Ekonomia

http://bahcesehir.edu.tr

2 ( I I II st.)

semestr

14.   

YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI, Turcja

Ekonomia

http://www.yildiz.edu.tr

3 (I i II st.)

semestr

15.   

SELCUKUNIVERSITY, Turcja

Ekonomia

http://selcuk.edu.tr

2 ( I I II st.)

semestr

16.   

KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLAANDEREN, Belgia

Ekonomia

http://www.katho.be

 

3 ( I st.)

semestr

17.   

STENDEN UNIVERSITY, Holandia

Ekonomia/ Biznes i zarządz.

http://www.stenden.com

2 (I i II st.)

semestr

 

 

Stypendyści ProgramuLLP/Erasmus nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i inne koszty podczas studiów za granicą. (pełna informacja o programie: http://dwz.umcs.lublin.pl;(LLP/Erasmus) http://www.erasmus.org.pl).

Zakwalifikowani studenci otrzymają stypendiumKomisji Europejskiej, które ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą; stypendium to jest tylko dofinansowaniem i może wynosić od 270 do 450 euro na miesiąc studiów za granicą w zależności od kraju docelowego.

Warunki dla kandydatów:

1.    Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo,

2.    Kandydaci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani w okresie studiów za granicą,

3.    Kandydaci powinni mieć średnią minimum: 3,5 z całego okresu studiów,

4.    Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język wykładowy zajęć prowadzonych na uczelni zagranicznej,

5.    Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w Informatorze o programie Erasmus i na stronach: http://dwz.umcs.lublin.pl;(LLP/Erasmus), http://www.erasmus.org.pl), m.in.:

- ukończony I rok studiów I stopnia,

- wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus po raz pierwszy.

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Komisji Kwalifikacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

1.    list motywacyjny, uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór, ewentualnie II wybór), planowany termin odbycia studiów oraz wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni zagranicznej,

2.    zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów wydane przez dziekanat,

3.    zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS); niewymagane dla studentów filologii obcych;

 

 

Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmie uczelnia zagraniczna, do której student zostanie zakwalifikowany na UMCS- ie.

 

Procedura odwoławcza:

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od zakończenia kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

 

Dokumenty proszę składać do:

 

Sekretariatu Wydziału Ekonomicznego UMCS (Pani Magdalena Krynica-Kisiel), pok. 201, do dnia 27 marca 2013 r.

 

Kwalifikacja kandydatówodbędzie się  w dniu 5 kwietnia 2013 r. w  pokoju  nr 202 od godz. 9.00.

 

Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Wydziałowy:

dr Paweł Pasierbiak

we wtorki i czwartki w godz. 9.30-11.30, pok. 710.

 

Informacji o ww. uczelniach, procedurach aplikacyjnych i programie studiów należy szukać na stronach internetowych tych uczelni.