Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Aktualności

Komunikat od Prodziekan | 19.02.2013 

Komunikat Prodziekana ds. Studentów WE UMCS

 

 

Szanowni Studenci Wydziału Ekonomicznego, w związku z zakończeniem zimowej sesji egzaminacyjnej przypominam o konieczności złożenia w Dziekanacie indeksów i kart okresowych osiągnięć
(§ 26 Regulaminu studiów: ”Bezpośrednio po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych w danym okresie zaliczeniowym oraz po złożeniu egzaminów przewidzianych planem studiów student składa
w dziekanacie kartęokresowych osiągnięći indeks celem uzyskania zaliczenia semestru oraz wpisu
na semestr/rok następny”).

 

Dla studentów, którzy będą przystępować do egzaminów poprawkowych lub mają przeniesione terminy egzaminów/zaliczeń ostateczny termin złożenia indeksu mija, zgodnie z Regulaminem, 31 marca, przy czym proszę pamiętać, że w tym roku wakacje wiosenne rozpoczynają się 28 marca.

 

 

Brak złożenia indeksu w terminie skutkuje wstrzymaniem wypłat stypendiów, nieotrzymaniem aktualnego zaświadczenia o statusie studenta, nieotrzymaniem zgody na IOS w kolejnym semestrze, brakiem możliwości przedłużenia legitymacji i w ostateczności skreśleniem z listy studentów.

 

 

Życzę wszystkim owocnej nauki w rozpoczynającym się semestrze letnim, a potrzebującym, szczęścia podczas sesji poprawkowej,

 

 

Wasza Prodziekan

Małgorzata Kamieniecka