Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Socrates/Erasmus

Niemcy

We wrześniu br została podpisana umowa w ramach programu Sokrates-Erasmus między naszym wydziałem a Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu w Kassel. Stwarza to szansę studentom znającym dobrze język niemiecki na odbycie części swoich studiów w Niemczech na kierunku Business Studies przez okres jednego semestru.

Kassel to miasto na prawach powiatu w Niemczech w kraju związkowym Hesja, położone nad rzeką Fuldą, trzecie co do wielkości, po Frankfurcie nad Menem i Wiesbaden, miasto Hesji. Mieszka tam 193,5 tys osób. Jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, głównie przemysłu maszynowego, oraz kluczowym węzłem komunikacji kolejowej i drogowej.

Uczelnia niemiecka oferuje 2 miejsca stypendystom programu Sokrates-Erasmus. Studenci mogą zaliczyć semestr wybierając sobie przedmioty prowadzone w języku niemieckim albo uczestniczyć w kursie International Management Module, który jest prowadzany po angielsku. Zajęcia na kursie IMM prowadzone są przez międzynarodowych nauczycieli akademickich. Na program kursu składa się moduł zajęć obligatoryjnych, za który dostaje się 18 punktów ECTS oraz zajęć dodatkowych za 12 punktów ECTS.

Lista przedmiotów prowadzonych w języku niemieckim zarówno w semestrze zimowym (WZ), jak i letnim (SS) dostępna jest na stronie Uniwersytetu w Kassel
http://db.wirtschaft.uni-kassel.de/UniK/LehrveranstaltungsplanungDoz.asp.

A teraz kilka słów o warunkach, jakie student powinien spełnić, aby mógł ubiegać się o stypendium.
1. musi być oficjalnie zarejestrowanym studentem Wydziału Ekonomicznego UMCS, nie może być studentem I roku; preferowani będą studenci obecnie III i IV roku;
2. powinien mieć wysoką średnią z całego okresu studiów,
3. musi znać na poziomie zaawansowanym język niemiecki (w przypadku, gdy student chce uczestniczyć w kursie IMM powinien znać również dobrze język angielski).

Ponadto kandydat musi:
1. w wyznaczonym terminie złożyć podanie wraz z wyliczoną i potwierdzoną w dziekanacie średnią, przedstawieniem motywacji i wskazaniem kursów, jakie student chciałby odbyć w czasie studiów w Kassel;
2. przedstawić zaświadczenie o dobrej znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS);
3. przejść pozytywnie proces rekrutacji do programu Sokrates-Erasmus, przeprowadzany na naszym wydziale.

Po zakwalifikowaniu się na stypendium Erasmusa należy jeszcze wypełnić szereg formalności, dotyczących np. kalkulacji kosztów związanych z wyjazdem, wypełniania formularzy zgłoszeniowych (Student Application Form) do uczelni przyjmującej i ewentualnie formularza dotyczącego zakwaterowania.

Stypendyści Programu Socrates/Erasmus nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i innych kosztów osobistych podczas studiów za granicą. ( pełna informacja o programie: http://dwz.umcs.lublin.pl; http://www.socrates.org.pl/erasmus ).
 

               

  

 Europa Haus                                                           Uczelnia w Kassel

Zakwalifikowani studenci mogą otrzymać grant Komisji Europejskiej, który ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą: grant ten jest tylko dofinansowaniem i może wynosić ok. 300 euro na miesiąc studiów za granicą. Zakwalifikowani studenci mogą ubiegać się też o dofinansowanie z Funduszu UMCS im. Unii Lubelskiej.

Studenci zagraniczni studiujący w Kassel mają do dyspozycji jeden akademik (tzw. Europa Haus) i mogą w nim mieszkać 1-2 semestry. W razie braku miejsc w tym akademiku na 1-2 semestry dostaje się miejsce w innym akademiku lub trzeba znaleźć sobie zakwaterowanie na własną rękę. Cena wynajmu pokoju w prywatnym mieszkaniu jest zbliżona do ceny pokoju w akademiku (100-200 euro). W celu zasięgnięcia lepszych informacji polecam stronę: http://www.uni-kassel.de/stw/ (pod „International” informacje w języku angielskim). Jeżeli chodzi o ubezpieczenie, to trzeba wziąć tylko ze sobą odpowiedni formularz z Kasy Chorych i przedstawić go na uczelni w Kassel.

Podręczniki trzeba sobie samemu kupić, ale są one dostępne również w bibliotece. Xero odpada, teoretycznie można kserować, ale nie jest to mile widziane. Wyżywienie jest bardzo tanie. W stołówce obiad kosztuje pomiędzy 1,8-3,2 euro za danie główne i dwa dodatki (np. sałatka i deser). Sumując wszystkie wydatki, miesięczne utrzymanie w Kassel wynosi ok. 800 euro (z czego 300 euro dostaje się w ramach stypendium).

Aby lepiej zaadaptować się w nowym środowisku dla studentów zagranicznych przyjeżdżających w ramach programu Sokrates-Erasmus organizowany jest tzw. „Orientation Week”, podczas którego poznaje się uniwersytet, miasteczko akademickie i zwyczaje panujące w Niemczech. Dla osób, które chciałyby poprawić swoją znajomość języka niemieckiego organizowane są również odpłatne10-dniowe intensywne kursy języka niemieckiego. Koszt takiego kursu wynosi 95 euro.

Poza uczestnictwem w programie Sokrates-Erasmus są też inne możliwości studiowania w Kassel. Ponieważ jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, mamy możliwość studiowania na każdej uczelni w krajach członkowskich, również na Uniwersytecie w Kassel. Ci, którzy chcieliby rozpocząć tam studia mogą składać aplikację:
1. Na semestr letni (trwający od 1 kwietnia do 30 września 2007) do 30 listopada 2006 (decyzja 15 grudnia 2006)
2. Na semestr zimowy (trwający od 1 października 2007 do 31 marca 2008) do 30 maja 2007 (decyzja 15 czerwca 2007).
Warunki aplikacji i koszt studiów dostępne są na stronie Uniwersytetu www.uni-kassel.de.
Istnieje również możliwość kontynuowania studiów ekonomicznych na Uniwersytecie w Kassel.

Coś dla absolwentów i studentów V roku:
Uniwersytet w Kassel ma również bogatą ofertę studiów podyplomowych prowadzonych zarówno w języku niemieckim, jak i angielskim. Ceny tych studiów są atrakcyjne, a poziom merytoryczny jest bardzo wysoki. Ponadto Uniwersytet organizuje szkołę letnią i zimową, podczas której można wzbogacić swoją wiedzę nie tylko z zakresu ekonomii, zarządzania czy marketingu, ale również z innych dziedzin.