Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Socrates/Erasmus

O programie

Program Erasmus został powołany z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Stosowana obecnie nazwa SOCRATES-Erasmus ma podkreślić, że Erasmus jest częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES.

Socrates realizuje następujące cele:

  1. poprawia jakość kształcenia i nadaje edukacji wymiaru europejskiego;
  2. wzmacnia wymiar europejski na wszystkich szczeblach edukacji oraz zapewnia szeroki dostęp do istniejących w Europie zasobów edukacyjnych przy równoczesnym promowaniu równości szans we wszystkich dziedzinach edukacji;
  3. promuje "ilościową" i "jakościową" poprawę znajomości języków Unii Europejskiej;
  4. promuje współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji i wyjazdów (mobilności) kadry edukacyjnej, uczniów i studentów.

Program Sokrates/Erasmus jest zwykle kojarzony z wymianą studentów. I słusznie! Jest to najpopularniejsza forma współpracy międzynarodowej w zakresie szkolnictwa wyższego. Ma ona na celu stworzenie studentom optymalnych warunków do podjęcia studiów zagranicznych w uczelni partnerskiej oraz udzielenia pomocy studentom przyjeżdżającym z zagranicy. Dzięki niej studenci mają możliwość podniesienia poziomu znajomości języków obcych, poznania odmiennych kultur, innych metod kształcenia i poszerzania wiedzy z zakresu materiału niedostępnego na polskich uczelniach. Erasmus stwarza Wam niepowtarzalną okazję wyjazdu do jednego z krajów biorących udział w tym programie na okres od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego. Będziecie mogli otrzymać stypendium Erasmusa pozwalające na pokrycie części kosztów utrzymania za granicą, przedmioty uzgodnione w Waszym „Porozumieniu o programie zajęć” zostaną zaliczone, oceny z egzaminów zdawanych przez Was za granicą – przepisane, a pobyt w uczelni zagranicznej nie spowoduje przedłużenia studiów.

Ale wyjazdy na stypendium Erasmusa to nie tylko nauka. To przede wszystkim wielka przygoda – poznasz studentów z całego świata, doświadczysz nowych przeżyć, wyszalejesz się na organizowanych przez Erasmusa imprezach, wypróbujesz swoją samodzielność i niezależność. Nauka na uczelniach europejskich to również darmowy kurs języka obcego, którego nigdzie nie nauczysz się lepiej niż za granicą. Stypendyści Erasmusa mogą też skorzystać z intensywnych kursów językowych (Erasmus Intensive Language Courses - EILC). Są to kursy przygotowawcze w zakresie rzadziej używanych i nauczanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie SOCRATES-Erasmus. Kursy te przeznaczone są dla studentów będących stypendystami Erasmusa, przyjeżdżających do kraju, w którym mówi się językiem zakwalifikowanym jako rzadziej stosowany i nauczany. W kraju tym kursy organizowane są przez wybrane uczelniane ośrodki nauczania języków.
 
Po zakwalifikowaniu się na stypendium Erasmusa należy jeszcze wypełnić szereg formalności, dotyczących np. kalkulacji kosztów związanych z wyjazdem, wypełniania formularzy zgłoszeniowych (Student Application Form) do uczelni przyjmującej i ewentualnie formularza dotyczącego zakwaterowania w akademiku tej uczelni. W uzyskaniu potrzebnych informacji o wyjazdach zagranicznych oraz spełnieniu wszystkich formalności po zakwalifikowaniu się na stypendium może Ci pomóc koordynator wydziałowy, koordynator uczelniany lub możesz udać się do Biura Informacji Wymian Zagranicznych UMCS, powstałego w ramach lubelskiej sekcji Erasmus Student Network (ESN UMCS Lublin).
 
Erasmus Student Network (ESN) jest ogólnoeuropejską organizacją studencką działająca przy Komisji Europejskiej, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, zwłaszcza Programu Socrates/Erasmus. Działalność ESN opiera się na pracy społecznej około 60 000 studentów zgrupowanych w ponad 180 lokalnych sekcjach ESN w całej Europie. Jest ona prowadzona na trzech szczeblach: lokalnym, krajowym, międzynarodowym.

Na naszym uniwersytecie również istnieje ESN UMCS Lublin.
Działalność lubelskiego ESNu opiera się przede wszystkim na udzielaniu pomocy oraz reprezentowaniu interesów studentów z zagranicy. Jest to przede wszystkim projekt buddy/mentor polegający na niesieniu pomocy przyjezdnym studentom w załatwieniu wszelkich formalności oraz aklimatyzacji wśród studentów uczelni goszczącej. Ważnym zadaniem jest zintegrowanie środowiska studentów polskich i przybyłych z zagranicy, dlatego organizujemy:
a) imprezy klubowe oraz plenerowe,
b) wycieczki turystyczne,
c) konkursy, wystawy.
Wszystkie nasze akcje są ogólnodostępne i skierowane do studentów polskich i zagranicznych.

Jeśli chciałbyś nawiązać kontakty z Erasmusami przyjeżdżającymi na nasz uniwersytet, zostać mentorem, czyli nieformalnym opiekunem zagranicznego studenta przyjeżdżającego do nas w ramach programu Socrates-Erasmus, „podszlifować” języki obce lub wziąć udział w przygotowywaniu imprez organizowanych przez ESN UMCS Lublin, przyjdź do nas! Więcej informacji możesz uzyskać w DS Babilon (pok. 4) lub w siedzibie samorządu Wydziału Ekonomicznego (pok. 10)
Informacji o programie Socrates/Erasmus udziela:
Pani mgr Monika Wojtas (pok. 708, tel. 537-52-65) lub
Milena Golema (milena.golema@vp.pl)
Przydatne linki: