Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Socrates/Erasmus

Oferta Erasmusa 2008/2009

PROGRAM LLP/ERASMUS

 

 

STUDIA ZAGRANICZNE W ROKU 2008/09

 

______________________________________________________________________

 

 

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w programie Uczenie się przez całe życie/Erasmus studenci Wydz. Ekonomicznego mają możliwość odbycia części swoich studiów na uczelniach UE

  

 

Nazwa uczelni, kraj

 

Kierunek

 

adres internetowy

 

ilość

 

miejsc

 

na okres studiów

 

1

 

Universita degli Studi di Brescia, Włochy

 

Ekonomia

 

www.unibs.it

 

 

3

 

semestr

 

2

 

Universita degli Studi di Perugia, Włochy

 

Ekonomia

 

www.unipg.it

 

 

1

 

rok

 

3

 

 

University of Primorska,

 

Koper, Słowenia

 

Ekonomia

 

www.fm-kp.si

 

 

2

 

semestr

 

4

 

SILESIAN UNIVERSITY OF OPAVA, Rep. Czeska

 

Ekonomia

 

http://www.opf.slu.cz

 

2

 

semestr

 

5

 

UNIVERSITAET KASSEL

 

Niemcy

 

Ekonomia

 

http://www.uni-kassel.de

 

2

 

semestr

 

 

 

Stypendyści Programu LLP/Erasmus nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i innych kosztów osobistych podczas studiów za granicą. (pełna informacja o programie: http://dwz.umcs.lublin.pl; http://www.erasmus.org.pl).

 

Zakwalifikowani studenci mogą otrzymać grant Komisji Europejskiej, który ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą: grant ten jest tylko dofinansowaniem i może wynosić ok. 200-300 euro na miesiąc studiów za granicą. Zakwalifikowani studenci mogą ubiegać się też o dofinansowanie z funduszu stypendialnego UMCS.

 

 

Warunki i kryteria formalne dla  kandydatów:

 

Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS, nie mogą być studentami I roku; preferowani będą studenci obecnie III i IV roku;

 

Kandydaci powinni mieć wysoką średnią z całego okresu studiów ( minimum: 3,8),

 

Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język wykładowy na uczelni zagranicznej.

 

Zasady rekrutacji:

 

Kandydaci powinni składać podania do Komisji Wydziałowej Programu LLP/Erasmus zawierające:

 

nazwę uczelni, gdzie kandydat chciałby odbywać studia i termin odbycia studiów za granicą,

 

wyjaśnienia motywacji kandydata ze wskazaniem przedmiotów, jakie student chciałby ukończyć za granicą,

 

wyliczoną średnią z ocen w indeksie za cały okres studiów (potwierdzona przez Dziekanat),

 

zaświadczenie o dobrej znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS),

 

dane kontaktowe kandydata (adres e-mail i telefon)

 

Podania proszę składać do:

 

 

Dziekanatu Wydziału Ekonomicznego, pok. 301 ,  do dnia 18 kwietnia 2008 roku

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-maila.

 

 

Szczegółowych informacji udzielić może  p. mgr M. Wojtas

 

w środy (17.00-18.00) i czwartki (10.30 - 12.30) w pokoju 708 budynku rektoratu UMCS.

 

Informacji o w/w uczelniach proszę też szukać na stronach internetowych tych uczelni.