Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Jak to załatwić?

Indywidualny Tok Studiów (ITS)

§ 5
Student może studiować według indywidualnego toku studiów. Szczegółowe warunki i zasady odbywania studiów w trybie indywidualnym ustala rada wydziału. ITS, czyli Indywidualny Tok (Program) Studiów. To forma studiowania, która daje przede wszystkim duże możliwości indywidualnego rozwoju: sami układamy sobie plan studiów, mamy duży wybór przy dobieraniu przedmiotów, możemy studiować więcej niż jeden kierunek, a dzięki systemowi punktowemu łatwiej nam realizować indywidualny program.


Dla kogo?
  1.  wybitnie uzdolnionych studentów
  2. osób studiujących na dwóch kierunkach
  3. sportowców
  4. osób niepełnosprawnych
  5. samotnych matek
 
Jeśli chcesz starać się o ITS musisz mieć ukończony pierwszy rok studiów.

Spełniasz wymagania? Możesz rozpocząć starania o przyznanie Indywidualnego Toku Studiów.
Jeżeli chcesz studiować na ITS, powinieneś się zwrócić do dziekana lub Rady Wydziału z podaniem o zezwolenie na Indywidualny Tok Studiów. Musisz w nim przedstawić swoje propozycje programu studiów i ewentualne sugestie, co do osoby opiekuna (musi mieć tytuł naukowy profesora, lub doktora habilitowanego). Podanie musisz złożyć do końca maja poprzedzającego rok akademicki, w którym chcesz podjąć naukę według ITS-u. Kandydat na opiekuna naukowego, w porozumieniu z tobą, opracowuje plan studiów indywidualnych i przestawia do zatwierdzenia Radzie Wydziału. Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Wydziału plan studiów przechowywany jest w twoich aktach w dziekanacie (oryginał), a kopie planu otrzymujesz ty, opiekun naukowy, Dział Nauczania i Toku Studiów. Zgodę na indywidualną organizację studiów uzyskujesz na okres jednego roku akademickiego lub jednego semestru. Także plan studiów indywidualnych ustalany  jest jednorazowo na cały czas ich trwania; może on być korygowany nie częściej niż raz w roku. 
 
zalety:
  1. sam decydujesz, czego chcesz się uczyć
  2. możesz rozwijać swoje zdolności
  3. możesz wyeliminować ze „swojego” toku nauczania elementy zbędne;), dzięki czemu uczysz się tylko tego, co naprawdę będzie przydatne w przyszłości
 
wady:
  1.  tracisz dużo z życia studenckiego:)
 
Jak to wszystko wygląda w praktyce?
Mając ITS, nie musisz chodzić na wszystkie wykłady. Jesteś z nich co prawda zwolniony, ale musisz tak jak pozostali studenci zdawać egzaminy, tyle że indywidualnie. W przypadku ćwiczeń możesz umawiać się z prowadzącymi raz na miesiąc i zaliczać całą partię materiału, która została przerobiona w tym czasie na zajęciach. I nie licz na ulgowe traktowanie.
   
W przypadku niewywiązywania się przez studenta z realizacji ITS dziekan cofa zgodę na realizację studiów w tej formie.