Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Jak to załatwić?

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

Indywidualna Organizacja Studiów jest uregulowana w §8 Regulaminu Studiów UMCS. Z Regulaminu Studiów wynika iż student nie musi uczestniczyć na zajęciach oraz wypełniania obowiązków tak jak pozostali studenci, w niektórych przypadkach może być zwolniony.Prawa i obowiązki posiadacza IOS?

Student posiadający IOS ma prawo do ustalenia, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia dydaktyczne, sposobu uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz form realizowania obowiązków studenckich. Obowiązkiem studenta jest w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć zgłoszenie się do prowadzącego zajęcia w celu ustalenia indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych, wynikających z planu studiów oraz na ewentualnym zwolnieniu z uczestnictwa w niektórych zajęciach. Kolejnym obowiązkiem studenta jest uzyskanie zaliczeń oraz składania Egzaminów w terminie wyznaczonym w IOS.

 

Dla kogo jest IOS???

 

O IOS mogą ubiegać się osoby:
1. studiujące na dwóch kierunkach równolegle
2. czynnie działające w samorządzie uczelnianym oraz wydziałowym, jak również w Kołach Naukowych
3. samotnie wychowujące dzieci
4. niepełnosprawne, którym choroba uniemożliwia studiowanie w normalnym trybie, i inne...

 

Podanie i decyzja

 

W celu uzyskania IOS należy napisać podanie do Prodziekana do spraw Studenckich. Zgoda na IOS jest uzależniona od tego czy Prodziekan ma do czynienia z szczególnie uzasadnionym przypadkiem. Podania rozpatrywane są indywidualnie, o tym czy zostanie przyznana pozytywna decyzja zależy od tego czy faktycznie sytuacja studenta uniemożliwia mu studiowanie w normalnym trybie.

Wzór do pobrania


§8

Dziekan może zastosować w stosunku do studenta indywidualną organizację studiów w semestrze lub roku. Może polegać ona na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych, wynikających z planu studiów oraz na ewentualnym zwolnieniu z uczestnictwa w niektórych zajęciach. Zastosowanie indywidualnej organizacji nauki nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów.