Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

O ZeszytachZeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS są nowym przedsięwzięciem uruchomionym dzięki zaangażowaniu studenckich kół naukowych, władz i pracowników Wydziału. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie studentów możliwościami publikowania własnych opracowań naukowych, wypracowana została koncepcja cyklicznego wydawania publikacji naukowej, w której autorami opracowań będą studenci i słuchacze studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym. Obserwujemy w ostatnich latach rosnącą aktywność studentów w kołach naukowych, w zakresie organizacji konferencji studenckich oraz współudziale organizacyjnym i merytorycznym w konferencjach pracowników naukowych. Jednocześnie wymóg aktywności w zakresie publikacji naukowych jest jednym z elementów oceny wniosków o stypendium MSWiN oraz otwarcie przewodu doktorskiego w ramach studiów doktoranckich.


W Zeszytach Naukowych Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS publikowane będą artykuły naukowe przygotowywane przez aktywnych studentów i doktorantów, zwłaszcza należących do organizacji studenckich Wydziału Ekonomicznego oraz przez wszystkich studentów, wyrażających chęć zgłębiania wiedzy ekonomicznej i publikacji swoich osiągnięć naukowych. Publikacja będzie podzielona na trzy bloki tematyczne: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie. Zeszyty wydawane będą w formie publikacji książkowej, składającej się z około 20 artykułów w każdym numerze. Zakładamy, że każdego roku ukaże się przynajmniej jeden numer. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego publikowanych prac, każdy artykuł będzie recenzowany przez Radę Naukową, złożoną z samodzielnych pracowników Wydziału Ekonomicznego. Zeszyty będą dostępne bezpłatnie na Wydziale Ekonomicznym UMCS oraz w formie elektronicznej na tej stronie internetowej.

 

Radę Naukową Zeszytów tworzą:

  1.  dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. nadzw. (Przewodnicząca)
  2.  dr hab. Piotr Karpuś, prof. nadzw.
  3.  prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
  4.  prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
  5.  prof. dr hab. Jerzy Węcławski