Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

SpecjalnościW ramach każdego kierunku studenci Wydziału Ekonomicznego mogą studiować jedną wybraną specjalność.

 

 

 

Wykaz specjalności na studiach stacjonarnych

 

 

 

Kierunek studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Ekonomia

Biznes międzynarodowy

 

Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

Ekonomia międzynarodowa

 

Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne

 

Systemy ekonomiczne

Zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 

Zarządzanie produktem i wizerunkiem marki

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami

 

Marketing w handlu i usługach

 

Zarządzanie kapitałem społecznym

Finanse i Rachunkowość

Finanse małego i średniego przedsiębiorstwa

 

Bankowość i ubezpieczenia

 

Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji

 

Rynki finansowe

 

Finanse państwa i samorządu terytorialnego

Menadżer finansowy

 

Usługi i instytucje finansowe

 

Audyt i rachunkowość zarządcza

 

Inwestycje kapitałowe

 

Podatki i finanse publiczne