Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

ReprezentacjaPRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W ORGANACH UCZELNIANYCH
 
RADA WYDZIAŁU

 

Tobiasz Kwit

Mateusz Śliwiński

Jarosław Mazur

Kamil Łbik

Magdalena Kłopotek

Agnieszka Rolak

Mateusz Burzak

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

Tobiasz Kwit

Magdalena Kłopotek

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

 

Łukasz Lewicki

 

SENAT

 

Tobiasz Kwit

 

SENACKA KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

 

Tobiasz Kwit

 

SENACKA KOMISJA WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ

 

Monika Dycha

Magdalena Kłopotek

 

SENACKA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW

 

Mateusz Burzak

 

PARLAMENT STUDENTÓW

 

Tobiasz Kwit

Mateusz Burzak

Ewelina Berlińska

Agnieszka Rolak

Karolina Sujkowska