Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Studia w USA

Studia w USA

Dział Współpracy z Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych UMCS informuje, że prowadzona jest rekrutacja na studia w:
Ø Lock Haven, Pennsylvania,
Ø Edinboro, Pennsylvania,
Ø Urbana, Ohio.

Zainteresowani proszenia są o złożenie pakietu aplikacyjnego (napisanego w języku polskim), składającego się z następujących dokumentów:
1.       Podanie uzasadniające starania kandydata o odbycie studiów w uczelni amerykańskiej wraz z: adresem domowym, numerem telefonu, wskazaniem wybranej uczelni.
(Student może ubiegać tylko o 1 miejsce stypendialne na jednej z uczelni).
2.       Zaświadczenie z Dziekanatu o dobrych wynikach w nauce przez cały okres studiów (minimalna średnia ocen: 4.0)
3.       Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie
zaawansowanym, np.:
"      TOEFL - 525 pkt. (195 pkt. komputer.)
"      FCE: "B"
"      CAE
"      certyfikat TELC wydany np. przez Centrum Nauczania
i Certyfikacji Języków Obcych w UMCS
 
Studenci Filologii Angielskiej -przynajmniej opinia opiekuna roku potwierdzająca uczelni w USA odpowiednią znajomości języka kandydata.
4.       List polecający od opiekuna roku na studiach UMCS lub samodzielnego pracownika naukowego.
 
Podania adresowane do Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć (lub przesyłać pocztą) w: Dziale Współpracy z Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych UMCS, Rektorat, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, XII p.
pok. 1201, do dnia 29 lutego 2008 r.

Rekrutacja kandydatów odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie kwalifikacji planowanej na marzec kandydaci zostaną powiadomieni osobno (informacje na tablicy ogłoszeń DWZ, rektorat XII p. i na stronach www.umcs.lublin.pl/dwz)

Po rekrutacji, osoby skierowane przez Komisję na studia w USA będą musiały opłacić z własnych środków:

* tłumaczenia przysięgłe dokumentów dla uczelni amerykańskiej (przebieg studiów, świadectwo maturalne, zaświadczenie o znajomości języka, świadectwo zdrowia, zaświadczenia o szczepieniach)

a po wstępnym zaakceptowaniu kandydata przez władze uczelni amerykańskiej:

* wizę amerykańską, bilet lotniczy ( + bilety lokalne) do i z uczelni amerykańskiej
* ubezpieczenie medyczne na czas pobytu w USA.

Więcej informacji na stronie: www.dwz.umcs.lublin.pl