Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Kalendarz akademickiRok akademicki 2012/2013

trwa od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. i obejmuje:

 
 

SEMESTR ZIMOWY - od 1 października 2012 r. do 17 lutego 2013 r., w tym:

 
1) okres zajęć dydaktycznychod 1 października do 20 grudnia 2012 r.
2) wakacje zimoweod 22 grudnia 2012 r. do 6 stycznia 2013 r.
3) okres zajęć dydaktycznychod 7 do 27 stycznia 2013 r.
4) zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* – od 28 stycznia do  10 lutego 2013 r.
5) przerwa międzysemestralnaod 11 do 17 lutego 2013 r.
 
 

SEMESTR LETNI - od 18 lutego do 7 lipca 2013 r., w tym:

 
1) okres zajęć dydaktycznychod 18 lutego do 27 marca 2013 r.
2) wakacje wiosenneod 28 marca do 3 kwietnia 2013 r.
3) okres zajęć dydaktycznychod 4 kwietnia do 9 czerwca 2013 r.
4) letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 10 czerwca do 7 lipca 2013 r.
 
 

WAKACJE LETNIE - od 8 lipca do 30 września 2013 r.

 
Egzaminy i zaliczenia poprawkowe oraz komisyjne odbywają się do:
31 marca 2013 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;
30 września 2013 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.
 
Szczegółowe terminy egzaminów ustalają dziekani wydziałów.
 
Egzaminy nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi.

* w tym terminie odbywają się wszystkie programowe zaliczenia i egzaminy (tzw. pierwsze podejście)

 

Podstawa prawna: PISMO OGÓLNE Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2010/2011