Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

O samorządzie

O SamorządzieCzym jest Wydziałowy Samorząd Studentów?
 
Samorząd Studentów stanowią wszyscy studenci naszego Wydziału. Jego  przedstawicielami wybrani za pomocą demokratycznego głosowania członkowie Rady Wydziałowej Samorządu Studentów.
Ich celem jest:
 
1.      Godna reprezentacja studentów w :
 • w organach władzy uczelnianej (Senat UMCS, Komisje Senackie)
 • w organach władzy wydziałowej (Rada Wydziału) oraz wydziałowych organach opiniujących (Komisja ds. Jakości Kształcenia)
 • w Parlamencie Studentów UMCS
 • w rozmowach z władzami rektorskimi, dziekańskimi oraz administracyjnymi

 

 2.      Skuteczna pomoc:

 • w rozwiązywaniu problemów
 • wyjaśnianiu wątpliwości
 • w realizacji inicjatyw podejmowanych przez studentów

 

 3.      Integracja wydziałowej społeczności akademickiej poprzez organizację:
 • otrzęsin pierwszego roku, półmetków i metków
 • imprez wydziałowych
 • targów pracy, praktyk i staży
 • dni okolicznościowych: Andrzejki, Mikołajki
 • dni wydziałowych
 • akcji charytatywnych
 • systemu stałego informowania studentów
 
RWSS WE aktywnie współpracuje z kołami naukowymi działającymi na naszym Wydziale, innymi samorządami wydziałowymi UMCS oraz Zarządem Uczelnianym Samorządu Studentów.
 
Kto może włączyć się w pracę w samorządzie?
Współpracę w samorządzie może podjąć każdy student, który odnajdzie w sobie dużo pokładów energii i chęci zaangażowania oraz zgłosi się do pok. 11 z gotowością do aktywizacji.
 
Kontakt:
Do samorządu możesz zgłosić się z problemem, pomysłem, prośbą o radę lub po prostu na pogaduchy. Można się z nami skontaktować na różne sposoby:
 • z konkretnym członkiem RWSS mailowo lub osobiście w trakcie dyżuru
 • przychodząc do siedziby - Wydział Ekonomiczny UMCS, pok. 11
 • wysyłając maila na adres: samorzadekonomia@gmail.com
 
Zapraszamy,
Samorząd Wydziału Ekonomicznego UMCS