Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Inne stypendia

Dział Współpracy z Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych UMCS gromadzi informacje o stałych programach stypendialnych dla studentów, szczególnie o tych stypendiach, które są realizowane w oparciu o umowy i programy rządowe.


Informacje o tych ofertach można znaleźć na:

 • tablicy ogłoszeniowej Działu Współpracy z Zagranicą ( Rektorat, XII p.)
 • u koordynatora wydziałowego (Pani mgr Monika Wojtas)
 • stronie internetowej http://www.dwz.umcs.lublin.pl

 

Są to programy lub oferty stypendialne:

 • Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - http://www.fnp.org.pl
 • programy stypendialne dla studentów i pracowników naukowych
 • program wspierania nauki
 • Min. Edukacji Narodowej - stypendia pieniężne dla wybitnych studentów wytypowanych przez Radę Wydziału uczelni
 • Min. Kutury i Sztuki- 10 mies. stypendium pieniężne dla studentów powyżej II roku studiów wytypowanych przez Radę Wydzialu uczelni.
 • Biura Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej (różne kraje świata) http://www.buwiwm.edu.pl
 • Termin ogłaszania ofert: wrzesień-październik

 

Dwustronne umowy rządowe:

 • Stypendia francuskie Programme de Bourse, Ambasady Francuskiej w Warszawie szczegóły: http://www.edufrance.fr
 • DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany a Akademickiej, Warszawa, ul. Czeska 24, tel. (22) 6174847, 616 1308, różne stypendia : http://www.daad.de
 • Socrates( Erasmus - Akcja 2) - wymiana studencka do krajów Unii Europejskiej
 • Central European University (studia podyplomowe w CEU Budapest z dofinansowaniem Soros Fellowship, szczegółowe informacje: CEU Warszawa, tel. (22) 657 2758, 828 8009, http://www.ceu.hu
 • Miedzynarodowy Fundusz Wyszehradzki; ( http://www.visegradfund.org ) na studia europejskie w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
 • Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, tel. (22) 628 7950; (22)625 6978, http://www.fulbright.edu.pl
  • Fulbright Graduate Student Awards - dla przyjętych na studia podyplomowe w USA
  • Fulbright Advanced Research Program (Junior) - dla doktorantów

 

Inne oferty stypendialne są przedstawiane: 

 • na tablicy ogłoszeniowej Działu ( Rektorat, XII p.)
 • na tablicach ogłoszeniowych wydziałów

 

Oferty te pochodzą od m.in.:

 • Fundacji im. Stefana Batorego, ul. Flory 9, 00-586 Warszawa, tel. (22) 848 8055
 • Roczne studia w USA dla studentów II roku; termin składania wniosków: 30 listopada
  1 i 3-mies. kwerendy biblioteczne w Oksfordzie dla studentów IV roku; termin ogłoszenia oferty: listopad
  9-mies. stypendia w Wielkiej Brytanii dla absolwentów i doktorantów; termin składania wniosków: grudzień.
 • Fundacji im. Konrada Adenauera, tel. (22) 845 3894 Stypendia pieniężne magistranckie, doktoranckie i podoktoranckie dla osób w wieku do 30 lat, znających j. niemiecki.
 • Fundacja im. Friedricha Eberta, tel. (22) 831 78 61, http://www.feswar.org.pl
 • Stowarzyszenie GFPS-Polska, s- poczt. 823, 30-960 Kraków , s-poczt. 234, 20-950 Lublin
  • stypendia 6-mies. dla studentów III i IV roku i doktorantów
  • informacje szczegółowe: http://www.gfps.org
 • KAAD - stypendia naukowe rządu Niemiec, dla studentów wyższych lat oraz pracowników naukowych.
  • Kontakt: dr Jolanta Krieger-Knieja, e-mail: krieger@klio.umcs.lublin.pl; http://www.kaad.de
 • Deutsches Studentenwerk , Weberstr. 55, 53113 Bonn, Niemcy : http://www.studentenwerke.de/interna/bewerb.htm
 • Ambasadę Danii, Student Information Exchange STUDEX: http://www.ambasadadanii.pl/student
 • HUYGENS Scholarship Program - administrowany przez Ambasadę Holenderską w Warszawie. Program oferuje stypendia w uniwersytetach holenderskich 3-10 mies. dla wybitnych studentów kończących studia i doktorantów. Informacje i formularze: http://www.nuffic.nl/programma/internationalisering/huygens-form.html
 • The British Council, al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa, tel. (22) 695 5983)
  stypendium im. Joseph'a Conrad'a
  • 3-mies. kurs nt. integracji europejskiej w Anglii, termin zgłoszeń: marzec
  • 3-12-mies. studia w Wielkiej Brytanii dla magistrów ( wiek do 35 lat).
  • aktualne informacje: http://www.britishembassy.pl
 • Smithsonian Institution Fellowships - stypendia naukowo-badawcze w USA dla doktorantów; szczególowe informacje: http://www.si.edu/
 • Scholarship and Study Program in Australia, http://www.scholarship.com.au
 • Vulcanus in Japan - stypendia dla studentów kierunków nauk ścisłych na odbycie 4-mies. kursu j. japońskiego i 8- mies. praktyk w przedsiębiorstwach japońskich. Termin składania podan: 20.01. 2004 r. Szczegółowe informacje: http://www.eujapan.com/europe/centre.html
 • Studia globalne - program informacyjny dla studentów; http://www.aegee.waw.pl
 • Stypendia na studia w uniwersytetach amerykańskich w ramach umów wymiany studenckiej z UMCS:

 

Wymianę studencką koordynuje Dział Współpracy z Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych UMCS. Informacje o stypendiach i terminach składania wniosków można znależć na tablicach ogłoszeniowych wydziałów i na tablicy ogłoszeniowej DWZiKPM, Rektorat, XII p.