Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

MOSTPROGRAM MOST   
Uczelnie, które uczestniczą
w programie MOST: 
                                                             
1.        Uniwersytet Śląski
2.        Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
3.        Uniwersytet Łódzki
4.        Uniwersytet Wrocławski
5.        Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
6.        Uniwersytet Mikołaja Kopernika
7.        Uniwersytet Szczeciński
8.        Uniwersytet Gdański
9.        Uniwersytet Opolski
10.     Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
11.     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
12.     Katolicki Uniwersytet Lubelski
13.     Uniwersytet w Białymstoku
14.     Uniwersytet Jagielloński
15.     Uniwersytet Warszawski
16.     Uniwersytet Rzeszowski
17.     Uniwersytet Zielonogórski
18.   Papieska Akademia Teologiczna
 
Chciałbyś spróbować, jak się studiuje na uniwersytecie w Warszawie, Łodzi lub Gdańsku? Marzysz o poznaniu życia krakowskiego żaka? Pragniesz zdobyć większą wiedzę i doświadczenie niż Twoi koledzy z roku oraz poszerzyć swoje zainteresowania czy po prostu chcesz odpocząć od swojej uczelni i wykładowców?
Jeśli tak - wybierz MOST!
 
Co to jest MOST?
MOST, czyli Program Mobilności Studentów, istnieje już od 5 lat i jest wzorowany na europejskim programie wymiany Sokrates. MOST umożliwia studentom 18 polskich uczelni semestralne lub roczne studia na uniwersytecie innym niż macierzysty. Dzięki temu studenci zyskują dostęp do kierunków studiów bądź przedmiotów nie oferowanych przez ich macierzyste uczelnie, różnorodnych programów nauczania, warsztatów badawczych i laboratoriów. Jednocześnie MOST został pozbawiony największych wad jego europejskiego poprzednika – koszty nauki są praktycznie takie same jak na uczelni macierzystej i nie ma obowiązku biegłej znajomości języka obcego. Dodatkową zaletą jest łatwość, z jaką można „załapać się” na ten Program.
 
Kto może ubiegać się o udział w Programie?
W Programie mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli trzeci semestr studiów. Warunkiem koniecznym jest jednak zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni. Program dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich wszystkich kierunków realizowanych w umawiających się uniwersytetach polskich. W programie uczestniczą wszystkie polskie uniwersytety oraz Papieska Akademia Teologiczna.
 
Co zrobić, aby „przejść przez MOST”?
Jeśli chcesz wziąć udział w Programie musisz wykonać 5 podstawowych kroków:
 
KROK 1:
Zapoznaj się z ofertą wolnych miejsc na Twoim kierunku studiów na uczelniach objętych Programem. Liczba miejsc jest ogłaszana przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną raz w roku (15 kwietnia) i aktualizowana po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym (30 października).
 
KROK 2:
Złóż wniosek w Dziale Toku Studiów do 15 maja lub 15 listopada, który następnie zostanie przesłany do Biura Komisji Akredytacyjnej. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.
 
KROK 3:
Oczekuj na decyzję Biura UKA w sprawie zakwalifikowania Cię na studia na wybranym Uniwersytecie (do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego oraz do 31 grudnia w przypadku semestru letniego).
 
KROK 4:
Po otrzymaniu decyzji musisz uzgodnić z Dziekanem Twojego Wydziału „Porozumienie o programie zajęć”, jaki zamierzasz realizować w innej uczelni oraz uzyskać zgodę Dziekana na indywidualny tok studiów.
 
KROK 5:
Przed rozpoczęciem Studiów powiadom uczelnię przyjmującą o realizowanym programie zajęć. Nie zapomnij o konieczności zaakceptowania „Porozumienia o programie zajęć” przez Dziekana wydziału przyjmującego. Zadaniem uczelni przyjmującej jest stworzenie Ci warunków, abyś mógł uzgodniony program zrealizować.
 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 30 punktów ECTS w semestrze. Nie trzeba wszystkich przedmiotów zaliczać na uczelni przyjmującej. Można wybrać tylko niektóre, a pozostałe zaliczyć na uczelni macierzystej. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów na wybranym Uniwersytecie są uwzględniane w obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów.
 
Na co można liczyć?
Udział w programie jest bezpłatny. MOST nie gwarantuje też żadnych stypendiów, które przysługują studentom uczelni goszczącej, ani nie zapewnia zakwaterowania, ale można za jego pośrednictwem starać się o płatne miejsce w akademiku. Natomiast stypendia naukowe, socjalne, MENiS, prezydentów miast lub zapomogi, które studentom MOST zostały przyznane przed wyjazdem, są wypłacane przez ich uczelnie macierzyste.
 
Jeśli nie chcesz całych pięciu lat spędzić na jednej uczelni i odpowiada Ci taki sposób studiowania, jaki oferuje MOST, nie wahaj się ani chwili. Złóż wniosek do Działu Toku Studiów, a może następny rok studiów spędzisz już na innym uniwersytecie w innym mieście.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z naszym koordynatorem uczelnianym ds. MOST-u, którym jest mgr Marzena Widomska (Dział Toku Studiów IIIp. Rektorat, tel. (081) 537-51-22 mwidomsk@ramzes.umcs.lublin.pl).
Przydatny adres internetowy: http://www.uka.amu.edu.pl/