Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Socrates/Erasmus

Oferta Erasmusa 2008/2009

PROGRAM LLP/ERASMUS

 

 

STUDIA ZAGRANICZNE W ROKU 2008/09

 

______________________________________________________________________

 

 

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w programie Uczenie się przez całe życie/Erasmus studenci Wydz. Ekonomicznego mają możliwość odbycia części swoich studiów na uczelniach UE

 

O programie

Program Erasmus został powołany z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Stosowana obecnie nazwa SOCRATES-Erasmus ma podkreślić, że Erasmus jest częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES.

XX-lecie Programu Erasmus

INTERNATIONAL WEEK IN LUBLIN
23-28 kwietnia 2007
XX-LECIE PROGRAMU ERASMUS

Proces Boloński

Deklaracja Bolońska, podpisana 19 czerwca 1999 roku przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w 29 krajach europejskich, zapoczątkowała proces istotnych zmian w systemach edukacji poszczególnych państw. Proces ten, nazywany często Procesem Bolońskim, zmierza do utworzenia do 2010 roku – w wyniku uzgodnienia pewnych ogólnych zasad organizacji kształcenia – Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Założenia Deklaracji „biorą w pełni pod uwagę różnorodność kultur, języków, krajowych systemów szkolnictwa oraz autonomię uniwersytetów” i zakładają współpracę w zakresie koordynacji polityk w zakresie szkolnictwa wyższego.

Niemcy

We wrześniu br została podpisana umowa w ramach programu Sokrates-Erasmus między naszym wydziałem a Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu w Kassel. Stwarza to szansę studentom znającym dobrze język niemiecki na odbycie części swoich studiów w Niemczech na kierunku Business Studies przez okres jednego semestru.

Włochy

BRESCIA
 
Miasto jest stolicą prowincji Brescia. Jest drugim po Mediolanie pod względem populacji miastem w Lombardii. Uniwersytet w Brescii ma podpisaną z WE UMCS umowę w ramach programu Socates/Erasmus. Aby nasi studenci mogli tam studiować muszą koniecznie znać język włoski, gdyż tamtejsza uczelnia nie oferuje wykładów w języku angielskim. Ponieważ włoski należy do tzw. „języków rzadkich” stypendyści Erasmusa mogą w czasie wakacji uczestniczyć w intensywnych kursów językowych (Erasmus Intensive Language Courses - EILC). Kursy te organizowane są przez wybrane uczelniane ośrodki nauczania języków.

Słowenia

Koper to miasto portowe w Słowenii nad Adriatykiem. Położony jest na półwyspie (dawniej wyspie) na północno-zachodnim wybrzeżu półwyspu Istria, ok. 20 km od Triestu.