Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Jak to załatwić?

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)

Indywidualna Organizacja Studiów jest uregulowana w §8 Regulaminu Studiów UMCS. Z Regulaminu Studiów wynika iż student nie musi uczestniczyć na zajęciach oraz wypełniania obowiązków tak jak pozostali studenci, w niektórych przypadkach może być zwolniony.

Egzamin komisyjny

Zgodnie z §23 Regulaminu Studiów student, który nie uzyskał wymaganych zaliczeń zajęć dydaktycznych lub otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego może ubiegać się o egzamin warunkowy.

Indywidualny Tok Studiów (ITS)

§ 5
Student może studiować według indywidualnego toku studiów. Szczegółowe warunki i zasady odbywania studiów w trybie indywidualnym ustala rada wydziału. ITS, czyli Indywidualny Tok (Program) Studiów. To forma studiowania, która daje przede wszystkim duże możliwości indywidualnego rozwoju: sami układamy sobie plan studiów, mamy duży wybór przy dobieraniu przedmiotów, możemy studiować więcej niż jeden kierunek, a dzięki systemowi punktowemu łatwiej nam realizować indywidualny program.

Urlop dziekański

Zgodnie z § 11 Regulaminu studiów UMCS student może ubiegać się o urlop w przypadku zaistnienia wyjątkowo ważnych okoliczności, uniemożliwiających udział w zajęciach dydaktycznych.