Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Historia

Historia działalności RWSS 

Konferencja Polskich Uczelni Ekonomicznych w Warszawie

 

W dniach 7 – 9 kwietnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się Konferencja Polskich Uczelni Ekonomicznych, która równocześnie była jubileuszowym XX zjazdem Forum Uczelni Ekonomicznych.

Przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej po raz pierwszy mieli okazję gościć na tak ważnym wydarzeniu. Do reprezentowania uczelni wydelegowane zostały: Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów WE: Ewelina Berlińska oraz studentka II roku Zarządzania, zaangażowana w działalność wydziałowego Samorządu: Katarzyna Pycka.

Dla uczelni, które członkami FUE zjazd rozpoczął się w piątek, zaś pozostali zaproszeni goście dołączyli w sobotę, udając się prosto na SGH, gdzie miał miejsce panel dyskusyjny. Debata dotyczyła roli i znaczenia jakie daje działalność społeczna oraz praca w uczelnianych samorządach. Na powyższy temat wypowiadali się: były europoseł i przewodniczący PSRP Andrzej Szejna, przewodniczący PSRP Piotr Müller oraz były Przewodniczący Samorządu Studentów SGH Wojciech Strzałkowski. Dyskusja była niezwykle zajmująca, goście niemal jednogłośnie sugerowali, wiedza i doświadczenia zdobyte podczas działalności w organizacjach zaprocentowały w przyszłej karierze zawodowej.

Kolejnym punktem programu była debata dotycząca praktyk studenckich. Przedstawiciele największych polskich uczelni wyższych mieli okazję zaprezentować zasady panujące na konkretnych uczelniach i skonfrontować to ze zdaniem twórcy portalu nieparzekawy.pl – Łukaszem Juskowiakiem. Uwidocznione zostały główne problemy, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy praktyki powinny być płatne, obowiązkowe, na którym roku studiów. Niewątpliwie jest to temat wart głębszych analiz.

Po długich wymianach zdań uczestnicy udali się na zasłużony obiad, gdzie możliwe było zacieśnianie więzi z przedstawicielami uczelni m.in. z: Olsztyna, Szczecina, Warszawy. Na pewno nawiązane znajomości przetrwają na długie lata.

Kolejno organizatorzy zaprosili zebranych na obrady Forum Uczelni Ekonomicznych. Dla przedstawicieli czterech (także dla WE UMCS) z wszystkich obecnych uczelni był to pierwszy tego rodzaju zjazd. Była to okazja do zaprezentowania działalności wydziałowych samorządów. Wystąpienie przygotowane przez RWSS WE niezwykle przypadło do gustu obecnym, sprawiło ono, iż pojawiło się mnóstwo pytań odnośnie wielu akcji prowadzonych na naszej Uczelni.

Zwieńczeniem wyjazdu było zaproszenie na bankiet, gdzie już w nieco luźniejszej atmosferze można było wymienić się spostrzeżeniami, pomysłami, prowadzonymi działaniami, ale także kontaktami, gdyż podczas rozmów narodziły się wspólne idee. Spotkanie bankietowe przeniosło się do jednego z warszawskich klubów, a kolejno do hotelu, w którym stacjonowali goście. Jak się okazało wieczór i noc były za krótkie, aby poznać wszystkich delegatów, nie cichły opowieści na temat zabawnych sytuacji z działalności samorządów, ale także na tematy już prywatne.

Taki zjazd był doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń, a także wypracowania wspólnego stanowiska na tematy istotne dla wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Jedność w podejmowanych działaniach pozwoli w większych stopniu wpłynąć na decyzje podejmowane na najwyższych szczeblach. Jednakże oprócz wszystkich korzyści wyżej przedstawionych niezapomniani będą ludzie, którzy napełnieni energią i chęcią do działania jeszcze bardziej wzmocniły ducha społecznego działania w przedstawicielkach Wydziału Ekonomicznego UMCS.

 Akcja krwiodawstwa na Wydziale Ekonomicznym

 

11 kwietnia na Wydziale Ekonomicznym odbyła się Akcja Krwiodawstwa oraz Nauki Pierwszej Pomocy. Tego dnia gościliśmy pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz studentów z Medycznego Studium Zawodowego.

Przybili goście pojawili się w Rektoracie w godzinach porannych, aby z dokładnością rozstawić niezbędny sprzęt oraz móc przygotować się na przybycie pierwszych chętnych do oddania krwi. Zaciekawionych jak się okazało nie brakowało, duże zainteresowanie spowodowało, iż z czasem zabrakło potrzebnych zbiorników na krew. Jednakże chętni przenieśli się na stoisko, na którym odbywała się prezentacja podstawowych czynności jakie należy wykonać przy udzielaniu pierwszej pomocy. Uczestnicy mogli samodzielnie wykonać resuscytację czy bezpiecznie ściągnąć kask z motocyklisty, tak aby nie uszkodzić żadnych części ciała. Taka nauka jest konieczna, tym bardziej kiedy tak niewielu z nas jest w stanie odważyć się pomóc osobie potrzebującej.

Każdy z uczestników przedsięwzięcia otrzymał upominki od firmy Proceter&Gamble w postaci kosmetyków.

Duże zainteresowanie akcją sprawia, że Samorząd Studentów Wydziału Ekonomicznego nie będzie ustawał w organizowaniu tego typu przedsięwzięć, za rok niewątpliwie zostania powtórzona tego typu akcja.

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Technologia w świecie biznesu”

 

(GALERIA)

 

 

Samorząd Studentów Wydziału Ekonomicznego zorganizował 23 kwietnia I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Technologia w świecie biznesu”. Koordynatorką przedsięwzięcia była Magdalena Kłopotek, jednakże w tworzenie całości zaangażowany był niemal cały Samorząd.

Przygotowania do konferencji rozpoczęły się już kilka miesięcy temu. Wielość spraw organizacyjnych wymagała zaangażowania już wiele tygodni przed. Jednak już po całym wydarzeniu można z pełną odpowiedzialnością rzecz, że wszystkie kwestie zostały wykonane zgodnie z planem.

Konferencja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10, kiedy to Dziekan dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw. oficjalnie otworzył konferencję i skierował kilka słów do uczestników. W całości brał udział także Dziekan dr Mirosław Łoboda. Organizatorzy byli zaszczyceni obecnością Władz Wydziału.

Konferencja zbudowana była z dwóch bloków. Pierwszy rozpoczął się od wystąpienia przedstawicieli Banku Zachodniego BZ WBK, który jednocześnie był Partnerem wydarzenia. Pan Grzegorz Karwat – Dyrektor Oddziału w Lublinie oraz Pan Piotr Rezmer, Doradca Firmy opowiedzieli w jaki sposób wykorzystują internetowe i bankowe rozwiązania dla firm oraz o mobilności bankowej. Ta prezentacja pozwoliła poznać zebranym nowoczesne sposoby płacenia kartą czy rozwiązania, które dotychczas nie są zbyt popularne. Dodatkowo Panowie zorganizowali konkurs, w którym do wygrania były upominki przygotowane specjalnie z okazji konferencji.

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie przedstawicieli Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Inkubatora Technologicznego UMCS w Lublinie, którzy wspierali organizację konferencji od niemal samego początku.

Vice – prezes fundacji Inkubator Przedsiębiorczości UMCS Pan Jacek Piotrowski spróbował obudzić wśród widowni ducha przedsiębiorczości. Skoncentrował się na przekazaniu informacji w jaki sposób należy połączyć wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach z wiedzą praktyczną, którą zdobywa się w pierwszych etapach prowadzenia działalności gospodarczej. Pan Krzysztof Hołubowicz – specjalista ds. PR Inkubatora Technologicznego UMCS opowiedział o innowacjach, które są wykorzystywane w nowoczesnym biznesie. Nadto przedstawił podstawowe informacje na temat szukania pomocy w momencie otwierania własnej działalności gospodarczej.

Po pierwszym bloku przewidziany był konkurs wiedzy ogólnoekonomicznej. Niewątpliwie był to główny punkt programu dla wielu uczestników, ponieważ nagrodą za dwa pierwsze miejsca był aparat Cyber – Shot od firmy Sony. Dodatkowo mnóstwo gadżetów oraz upominków. Zabawa okazała się dosyć wymagająca, gdyż poziom trudności przedstawionych pytań był wysoki. Jednakże aż cztery osoby odpowiedziały niemal bezbłędnie, dlatego zdecydować musiała kreatywność uczestników, w udzielaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego to właśnie oni powinni wygrać. Dzięki temu pytaniu udało się wyłonić dwóch głównych zwycięzców, którzy mogli się cieszyć z aparatu. Pozostała ósemka została nagrodzona wspaniałymi prezentami.

Po przerwie na konkurs, rozpoczął się drugi blok, w którym przedstawiciel firmy Sony Pan Lesław Wąsacz – trener VAIO&Tablet zaprezentował innowacyjne rozwiązania wykorzystywane przez jego firmę. Był to pierwszy tego rodzaju pokaz na UMCS, kiedy na żywo prezentowane były produkty oraz wszelakiego rodzaju aplikację na produktach Sony. Prezentacja wzbudziła zainteresowanie wśród uczestników prelekcji, w dużym zaciekawieniem spoglądano na ekran, gdzie z pełną precyzją Pan Lesław Wąsacz prezentował nowe rozwiązania. Taki sposób przedstawienia tematu na pewno spowodował wytężoną uwagę wszystkich przybyłych.

Konferencja zakończyła się zgodnie z planem. Uczestnicy gromkimi brawami podziękowali gościom za wystąpienia, a także organizatorom za zaangażowanie w przygotowanie tego wydarzenia.

Za rozgłos odpowiedzialne było Radio Centrum, a Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta Lublin – Pan Krzysztof Żuk, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej oraz Wydział Ekonomiczny UMCS.

Napełniony ogromnym optymizmem Samorząd Studentów Wydziału Ekonomicznego kończył porządku po konferencji, a udana I edycja wydarzenia sprawia, że za rok zostanie przygotowana kolejna z jeszcze większych rozmachem.

 Drzwi Otwarte UMCS 2013

 

(GALERIA)

 

            15 marca w gmachu Rektoratu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej odbyły się Drzwi Otwarte 2013. Inicjatywa ta przygotowana została