Kontakt

Samorząd Wydziału Ekonomicznego

Plac Marii Curie Skłodowskiej 5
(budynek rektoratu) pokój nr 11

tel./fax 081 537 57 41
e-mail: samorzadekonomia@gmail.com

"Ty jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

- Zig Ziglar

Ankieta Oceny ZajęćAnkieta Oceny Zajęć Dydaktycznych


     W związku z Zarządzeniem Nr 37/2010 Rektora UMCS z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Ankiety oceny zajęć na UMCS pragniemy poinformować, że dla semestru zimowego br., studentów studiów stacjonarnych Wydziału EkonomicznegoAnkieta Oceny Zajęć zostanie przeprowadzona od dnia 15 grudnia 2011 r. do 15 lutego 2012 r.

Teraz Ankieta Oceny Zajęć przeszła metamorfozę. Nowa forma i nowe pytania , a także udostępnienie średnich wyników Wydziałów do wiadomości publicznej to tylko część zmian. Co najważniejsze, Wasze odpowiedzi udzielone w Ankiecie zyskają realny wpływ na podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz realizowanie polityki kadrowej Uniwersytetu.

 


     Jak to zrobić? Odebrać unikalny kod dostępu, tzw. token od starosty roku, a następnie wejść na stronę www.sjk.umcs.lublin.pl  kliknąć banner " Ankiety-badania ankietowe" i wyrazić swoją opinię o zajęciach dydaktycznych.


     Już teraz zapraszamy Państwa do zapoznania sięz korzyściami wynikające z wprowadzenia nowej formy Ankiety oraz z prezentacją multimedialną pt. „Ankieta Oceny Zajęć Dydaktycznych – Informacje ogólne, korzyści płynące z jej wprowadzenia, instrukcja wypełniania!
 

     Na wypełnienie ankiety wystarczy tylko 15 minut, zachęcamy więc do wzięcia udziału w podnoszeniu jakości kształcenia na naszym Uniwersytecie!

  

     W efekcie Wasze odpowiedzi posłużą do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym kursie. Dzięki temu nasz Uniwersytet zmieni się dla Was na lepsze.